«

»

ธ.ค. 07

แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ปกหน้า

2. ปกหลัง

3. คำนำ สารบัญ

4. ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา

5. ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. จุดเน้น มาตการ ตัวชี้วัด นโยบาย

7. แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

8. สรุปงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557

9. สรุปรวมงบประมาณ

10. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

11. ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ

12. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น

13. เชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม

14. กรอบแผนปฏิบัติการ

15. ภาพรวมงบพัฒนาคุณภาพ

16. กลยุทธ์ที่ 1

17. กลยุทธ์ที่ 2

18. กลยุทธ์ที่ 3

19. กลยุทธ์ที่ 4

20. กลยุทธ์ที่ 5

21. กลยุทธ์ที่ 6

22. ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

23. ใบปะหน้าภาคผนวก

24. รายการข้อมูลพื้นฐาน สพฐ.

25. คำสั่งคณะทำงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557

26. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

ที่มา :  สนผ.สพฐ.  วันที่ 26 พ.ย. 2556

สาระสำคัญ : แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับสมบูรณ์)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress
Get Adobe Flash player