พ.ค. 09

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาหลักสูตร

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาหลักสูตร  ดร.รุ่งนภา ได้บรรยายให้กับ นักศึกษาปริญญาโทสาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 29 ธันวาคม 2552

ดาวน์โหลดคลิก

พ.ค. 09

เอกสาร เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล

เป็นเอกสาร ประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  สัตหีบ  ชลบุรี

ดาวน์โหลดคลิกเลยครับ

ก.พ. 03

โครงสร้างรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.6

โครงสร้างรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.6

ก.พ. 02

แบบฝึกทักษะ(สติปัญญา) สำหรับเด็กเล็ก

แบบฝึกทักษะ(สติปัญญา) สำหรับเด็กเล็ก

โหลดที่นี่

ก.พ. 02

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

เป็นไฟล์ PDF จำนวน 500 K
ทั้งหมด 28 หน้า

ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

ก.พ. 01

แผน อทจ วิชาศิลปะ ป.1-6 (ทัศนศิลป์ และ ดนตรี)

แผน อทจ วิชาศิลปะ ป.1-6 (ทัศนศิลป์ และ ดนตรี) ปี 53
รวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนด้วนนะครับ

http://angel2tarot.files.wordpress.com/2010/10/mediafile_3801-g.jpg

โหลดที่นี่ครับ

ม.ค. 31

โปรแกรมทำสถิติ SPSS V 11.5 (พร้อมขั้นตอนการติดตั้ง+วิธีการใช้งาน

โปรแกรมทำสถิติ SPSS V 11.5

โปรแกรมทำวิจัยครับ

โหลดที่นี่ครับ

part1 47.68 MB

part2 30.34 MB

วิธีการติดตั้ง

วิธีการใช้งานภาษาไทย 46 หน้าครับ

ม.ค. 31

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

…..หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ด้านล่าง

ม.ค. 30

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์) ป.5

ไฟล์ Word ทั้งหมด 154 หน้า

โหลดที่นี่ครับ

ม.ค. 30

งานวิจัยเรื่อง “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของภาษากับนักเรียนมัธยมศึกษา”

งานวิจัยเรื่อง “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของภาษากับนักเรียนมัธยมศึกษา”

ของมหาลัยวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

เป็นไฟล์ PDF  1.86MB

โหลดที่นี่ครับ

                                                      http://www.ziddu.com/download/7474318/2549-mariwan.rar.html

 

Page 3 of 1712345...10...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress
Get Adobe Flash player